Funders and Supporters

Cultural Programme European Commission

ec.europa.eu/culture

Capital Cultural Fund / Hauptstadtkulturfonds

www.berlin.de/hauptstadtkulturfonds

Sony Germany

www.sony.de

British Council Berlin

www.britishcouncil.de

Institut de Cultura Ajuntament de Barcelona (ICUB)

www.bcn.es/icub

Spanish Embassy Berlin

www.spanischebotschaft.de

Koschwitz Berlin

www.koschwitz.de